TVORÍME

VÁŠ

ÚSPECH

1/19
Sme full servisová marketingová agentúra.
Pri našej práci kombinujeme v zdravom pomere nadštandardnú kreativitu, racionálnu normalitu
a pocitovú intuíciu.
Vyhrávame sa s detailami, aby naša grafika vyhrávala
u vašich klientov.
car and astronauts

Design

 

Red Knight hostess

Event management

 

 

pes

Foto, Ateliér & Make up

 

Kontakt:

Red Knight, s.r.o.                    Dudvážska 10                          Bratislava                                
82107    

Slovakia

EU

tel.: +421 910 127 747
email: redknight@redknight.sk                                                      
IČO: 36692085            
DIČ: 2022264541        
IČ DPH: SK2022264541            
                                    
Banka: Tatra banka, a.s.    
BIC (SWIFT): TATRSKBX    
Číslo účtu: 2628162020/1100    
IBAN: SK2911000000002628162020

    
Registrácia: Okresný súd Bratislava l. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42915/B

Klienti

© 2006 - 2019 Red Knight s.r.o.