TVORÍME

VÁŠ

ÚSPECH

1/19
Sme full servisová marketingová agentúra.
Pri našej práci kombinujeme v zdravom pomere nadštandardnú kreativitu, racionálnu normalitu
a pocitovú intuíciu.
Vyhrávame sa s detailami, aby naša grafika vyhrávala
u vašich klientov.
car and astronauts

Design

 

Red Knight hostess

Event management

 

 

pes

Foto, Ateliér & Make up

 

Kontakt:

Red Knight, s.r.o.                    Dudvážska 10                          Bratislava                                
82107    

Slovakia

EU

tel.: +421 910 127 747
email: redknight@redknight.sk                                                      
IČO: 36692085            
DIČ: 2022264541        
IČ DPH: SK2022264541            
                                    
Banka: Tatra banka, a.s.    
BIC (SWIFT): TATRSKBX    
Číslo účtu: 2628162020/1100    
IBAN: SK2911000000002628162020

    
Registrácia: Okresný súd Bratislava l. Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42915/B

HAVEL & PARTNERS logo
DEUTSCHE TELEKOM SHARED SERVICES logo
Klienti
VB TAXI logo
CASH Collectors logo
pwc logo
cenvis logo
CENTRO NITRA logo
premio logo
EY logo
TOP FARMA logo
ČESKÝ ROZHLAS logo

© 2006 - 2019 Red Knight s.r.o.